امریه چیست؟

انجام خدمت سربازی در سازمان‌های دولتی را در اصطلاح امریه می‌گویند.

نظر شما

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید