فرآیند رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمول چیست؟

الف: ارائه اشتغال به تحصیل (دانشجویی و دانش آموزی) به همراه وثیقه سفر مربوطه به وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه یا سکونت مشمول.

ب: صدور وارسال مجوز خروج از کشور توسط سامانه وظیفه عمومی به پلیس گذرنامه ناجا.

پ: صدور گذرنامه یا تمدید آن توسط گذرنامه ناجا

با مشمولی که با صدور مجوز به خارج از کشور سفر نموده و در موعد مقرر به کشور بازنگشته است چگونه رفتار خواهد شد؟

ودیعه وی به نفع دولت ضبط خواهد شد و درصورت ورود به غیبت همانند سایر غایبین با آنان رفتار می شود.

دربازگشت از سفر های خارج از کشور با مشمولانی که به موقع به کشور وارد شده لیکن با تأخیر خود را به وظیفه عمومی معرفی نموده اند چگونه رفتار خواهد شد؟

از شش ماه تا یکسال از خروج مجدد ایشان جلوگیری خواهد شد.

آیا صدور مجوز خروج برای دانشجویان از سوی وظیفه عمومی محدودیت دارد؟

آیا صدور مجوز خروج برای دانشجویان از سوی وظیفه عمومی محدودیت دارد؟

در بازگشت از سفر و استرداد ودیعه،آیا حضور مشمول در وظیفه عمومی الزامی است؟

درحال حاضر بله، صرفا با حضور مشمول و رویت گذرنامه وی ودیعه استرداد می گردد.

صدور مجوز خروج از کشور برای سربازان وظیفه چگونه است؟

صدور مجوز خروج از کشور برای سربازان از سوی وظیفه عمومی ممنوع می باشد وامور مربوط به خروج از کشور آنان از سوی یگان خدمتی قابل پیگیری وانجام است.

مدت اعطایی جهت سفرهای مطالعاتی حداکثر چه بازه زمانی را در بر میگیرد؟

برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 6 ماه ودانشجویان مقطع دکتری 1 سال می باشد.

شرایط کلی مشمولان برای خروج از کشور کدام است؟

الف : مشمول فاقد غيبت باشد.

ب : وضعيت تحصيلي مشخصي داشته باشد(دانش آموز- دانشجو – طلبه فارغ التحصيل)

پ : وثيقه مورد نياز را به سازمان وظيفه عمومي پرداخته باشند.

ت : گواهي اشتغال به تحصيل يادرخواست مجوز خروج از كشور را ارايه نمايند.

ث :مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند

میزان وثیقه سفر های مورد استفاده مشمولان چقدر می باشد؟

سفرهاي علمي : 5 ميليون تومان

سفرهاي غير علمي: 15 ميليون تومان

سفرهاي نيمه علمي :8ميليون تومان

سفرهاي مطالعاتي : 5 ميليون تومان

سفرهاي زيارتي عراق و عربستان : 2 میلیون تومان وجه نقد

انواع سفرهایی که مورد استفاده مشمولان می باشد کدام است؟

سفرهای علمی – سفرهای غیر علمی – سفرهای نیمه علمی – سفرهای مطالعاتی – سفرهای زیارتی – دوره های مشترک

آیا مشمولی که دارای معافیت تحصیلی دانش آموزی یا دانشجویی خارج از کشور است می تواند به دفعات متعدد به کشور مسافرت نماید؟

هیچگونه محدودیتی ازسوی وظیفه عمومی دراین زمینه وجود نداردومقررشدوزارتخانه های مربوط مجوزهای تردد سالانه برای اینگونه مشمولان صادر کنند.

دانش آموزان و دانشجویان خارج از کشور در صورت فراغت، اخراج و یا ترک تحصیل تا چه مدت می بایست خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند؟

اینگونه مشمولان حداکثر 1 سال از تاریخ فراغت، اخراج یا ترک تحصیل فرصت معرفی خود به وظیفه عمومی را خواهند داشت

خروج از کشور تا چه سنی نیاز به مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارد؟

قبل از سن مشمولیت، با عنایت به اینکه سن مشمولیت از ابتدای اولین ماه 18 سالگی شروع میشود، لذا خروج اشخاص قبل از سن مشمولیت نیاز به اخذ مجوز ندارد.

وثیقه دانشجویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که متقاضی تحصیل در خارج از کشور می باشند چه میزان وچگونه است؟

مبلغ وثیقه 15 میلیون تومان است که می تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا سند ملکی تامین گردد.

چه مشمولانی می توانند بدون آنکه مقیم کشورهای خارجی باشند در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل نموده و از معافیت تحصیلی دانش جویان خارج از کشور بهره مند شوند؟

مشمولانی که در مقاطع کارشناسی یا بالاتر در دانشگاه های داخل کشور فارغ التحصیل شده باشند به شرط عدم ورود به غیبت و سپری نشدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل با سپردن تضمین لازم می توانند از این معافیت استفاده نمایند.

صفحه1 از13