سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تمدید خرید جریمه غیبت سربازی دربودجه ۹۷ به نظر ستادکل نیروهای مسلح و دولت در خصوص تاثیر آن در تقویت بنیه دفاعی بستگی دارد.

منتشرشده در عمومی

به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه قانون یادشده مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هیأت وزیران، احتساب مدت خدمت نظام‌وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولان قانون تأمین اجتماعی با دارابودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.

منتشرشده در عمومی

جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: شایعه دستگیر شدن پولادی مطرح شده که این وظیفه ما نیست و از نظر ما او سرباز غایب است.

منتشرشده در عمومی

نفرات اول تا سوم المپیک، نفرات اول و دوم مسابقات جهانی و نفرات اول بازیهای آسیایی با هماهنگی فدراسیون ها از خدمت سربازی معاف میشوند.