حقوق و مزایای نیروهای امریه و پذیرش چگونه است؟

نیروهای امریه  همانند سایر سربازان حقوق دریافت می‌نمایند و عقد هر گونه قرارداد پیمانکاری و مالی با کارکنان امریه در طول مدت خدمت وظیفه در سازمان پذیرنده امریه ممنوع است و پرداخت هر گونه اضافه کاری به کارکنان امریه ممنوع است.

حقوق و مزایای نیروهای پذیرش نظامی چگونه است؟

نیروهایپذیرش همانند سایر سربازان حقوق دریافت می‌نمایند و عقد هر گونه قرارداد پیمانکاری و مالی با کارکنان امریه در طول مدت خدمت وظیفه در سازمان پذیرنده امریه ممنوع است و پرداخت هر گونه اضافه کاری به کارکنان امریه ممنوع است.

آیا مشمولین غایب می توانند امریه و یا پذیرش بگیرند؟

خیر

پذیرش سازمان های نظامی شامل چه کسانی می‌شود؟

پذیرش سربازی شامل تمامی متقاضیان خدمت سربازی می‌شود ولی بایستی داوطلب اخذ پذیرش سربازی بتواند سازمان نظامی پذیرنده را مجاب نماید که موارد زیر در این روند تاثیر گذار است:

· تخصص و توانمندی مورد نیاز سازمان(مهمترین و تاثیرگذار ترین موضوع است)

· تاهل

· معرّف دارای صلاحیت

· خانواده معظم شهدا و ایثارگران

· افراد تحت پوشش بهزیستی

· در سازمان‌های وابسته به سپاه داشتن سابقه بسیج فعال و گذراندن دوره کفایت از آموزش (دوره تکمیلی بسیج) بسیار مهم است و بسیجیان دارای اولویت جذب هستند.

امریه سازمان های دولتی شامل چه کسانی می‌شود؟

افرادی که متقاضی انجام خدمت وظیفه به صورت امریه در سازمان‌های دولتی هستند طبق قانون حداقل بایستی دارای یکی از شرایط زیر باشند.

1- افراد متاهل

2- خانواده معظم ایثارگران

3- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)

4- افراد تحت پوشش بهزیستی

5- خدمت در مناطق محروم

6- مشمولان معاف از رزم

البته در صورتی که سازمان دولتی به طور ویژه به تخصص شما نیاز داشته باشد امکان جذب برای افرادی که مشمول موارد بالا نباشند وجود دارد(تجربه ثابت کرده است!)

ساعت کاری امریه و پذیرش در طول روز چگونه است؟

مطابق ساعت کاری سازمان پذیرنده است.

آیا امریه‌ها می‌توانند از مزایای کسر خدمت استفاده نمایند؟

اگرچه طبق قانون نیروهای امریه می‌توانند از کسر خدمت های قانونی نظیر بسیج، ایثارگری و پروژه تحقیقاتی کسر خدمت استفاده نمایند ولی معمولا سازمان‌های دولتی پذیرنده امریه با دریافت کسر خدمت نیروهای امریه موافقت نمی‌نمایند.

آیا مدت زمان امریه و پذیرش به عنوان سابقه کار محسوب می‌شود؟

بله، پس از اتمام امریه با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی می توان نسبت به ثبت سوابق اقدام نمود

آیا سازمانهای پذیرنده امریه و پذیرش متعهد به استخدام کارکنان امریه هستند؟

خیر، ولی پس از اتمام امریه در سازمان دولتی، معمولا در بکارگیری افراد نوعی تسهیل بوجود می آید

مدت خدمت امریه چند ماه است؟

مدت امریه در دستگاه های دولتی 24 ماه و در دستگاه های نظامی 21 ماه است.

تفاوت میان امریه و پذیرش چیست؟

به سربازی در سازمان های دولتی امریه و در سازمانهای نظامی که متقاضی بنا به درخواست خود در آن سازمان سرباز شده است پذیرش سربازی می‌گویند به عنوان مثال اگر شما متقاضی سرابزی بدر یک وزارتخانه هستید به اینکار اخذ امریه گویندو اگر شما متقاضی سربازی در قرارسازندگی خاتم الانبیا سپاه باشید به اینکار پذیرش سربازی گویند

امریه چیست؟

انجام خدمت سربازی در سازمان‌های دولتی را در اصطلاح امریه می‌گویند.

صفحه13 از13