مشمولی مبتلا به صافی کف پا می‌باشد در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

در صورتی که صافی کف پا در حد ( Rigid ) (سخت) باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد.

مشمول مبتلا به پارگی یک رباط و پارگی مینسک می‌باشد وضعیت وی چگونه خواهد بود؟

پس از اخذ نظریه تخصصی پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخیص داده شود که یک رباط و مینسک پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار می‌گیرد.

قد مشمولی کمتر از 150 سانتی‌متر است آیا در شمول معاف دائم قرار دارد ؟

بله- چنانچه قد مشمول کمتر از 150 سانتی‌متر باشد در شمول معافیت دائم قرار دارد.

سربازی در حین خدمت دچار شکستگی پا می‌گردد و برای وی 2 ماه استراحت پزشکی تجویز می‌گردد. آیا این مدت 2 ماه جزء خدمت وی محسوب می‌گردد؟

خیر- فقط مدت یک ماه استراحت پزشکی جزء خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود.

آیا مشمول می‌تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟

خیر- زیرا رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم‌الاجراست.

در صورت اعتراض مشمول به رای شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟

چنانچه مشمول به صورت بالینی در شورا معاینه و سرباز شناخته شود در صورت اعتراض به رای شورا مشمول حسب معاینه تخصصی به بیمارستان معرفی و سپس پرونده وی مجددا در همان شورا مطرح می‌گردد.

اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟

اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می‌پذیرد.

مشمولی در حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می‌نماید آیا می‌تواند از طریق معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟

خیر- فقط از طریق یگان خدمتی باید به وضعیت جسمی و روانی وی رسیدگی شود.

آیا مشمولین در حین تحصیل می‌توانند تقاضای معافیت پزشکی نمایند؟

مشمولین تا زمانی که اشتغال به تحصیل دارند نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار گردند.

مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟

در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض نماید.

اقدام اولیه مشمولانی که تقاضای معافیت پزشکی را می‌نمایند چیست؟

مراجعه به دفاتر پلیس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر پلیس+10 مربوط.

افرادی که متقاضی خدمت در سازمانها در قالب امریه سربازی هستند باید از چه طریقی اقدام نمایند؟

این افراد باید در مهلت معرفی یک ساله که بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه در اختیار دارند ‌درخواست خود را به سازمان مربوط ارایه دهند و در صورت موافقت آن سازمان، حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت یک ساله معرفی و متناسب با تاریخ پذیرش امریه،‌ درخواست اعزام خود را از طریق دفتر پلیس + 10 ثبت نمایند.

برای تمدید تاریخ اعزام باید چگونه اقدام نمایم؟

شما باید برای ثبت درخواست تمدید تاریخ اعزام، به یکی از دفاتر پلیس + 10 در شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنید. درخواست شما توسط وظیفه عمومی بررسی می‌شود چنانچه دارای معاذیر موجه برای تعویق اعزام باشید، ‌اعزام شما به تعویق خواهد افتاد. در هر حال پس از گذشت 48 ساعت برای اطلا‌ع از نتیجه درخواست خود مجدداً به دفتر پلیس‌+ 10 مراجعه نمایید.

مصادیق غیبت کدامند؟ به عبارتی در چه صورتی افراد وارد غیبت می‌شوند؟

مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام احضار می‌شوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند غایب شناخته می‌شوند. موارد غیبت به شرح زیر می‌باشد:

الف: افرادی که پس از رسیدن به سن 18 سال تمام، ظرف مدت شش ماه خود را معرفی نکنند (این بند شامل افرادی می‌شود که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده و یا دیپلم گرفته باشند و در مهلت 6ماهه معرفی، وارد دانشگاه نشده باشند).

ب: دانش‌آموزان و دانشجویان مشمولی که پس از ترک تحصیل، انصراف، اخراج و یا فراغت از تحصیل، ظرف مدت یک سال خود را معرفی نکرده باشند.

پ:مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف یک ماه خود را برای تجدید رسیدگی معرفی نکنند.

ت: کارکنان نیروهای مسلح و متعهدین خدمت در دستگاه‌های غیر نظامی که پس از استعفاء یا برکناری، ظرف مدت 6 ماه خود را معرفی نکنند.

ث: دانش‌آموزان و دانشجویان مشمول که مدت تحصیل آنان بیش از سقف مجاز به طول انجامیده باشد.

ج:مشمولانی که برای آنان برگ آماده به خدمت صادر شده ولی در موعد اعزام حاضر نشوند.

آیا مشمولان به طور موقت می‌توانند اشتغال به کار داشته باشند؟

بله. اشتغال به کار مشمولان با برگ معافیت موقت مانند معافیت موقت کفالت یا معافیت تحصیلی و همچنین دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع می‌باشد.