چنانچه طلاق مادر به صورت عادی و غیر ثبتی صورت گرفته باشد رسیدگی به چه صورت است؟

اصل طلاق نامه عادی و همچنین اقرارنامه محضری مادر مبنی بر طلاق با قید تاریخ ملاک رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در چه صورت معافیت موقت 30 ماهه به دائم تبدیل می‌شود؟

در صورتی که در طول مدت 30 ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای 18 سال باشد.

مدت معافیت کفالت برای مادر چه مدتی است؟

از نوع معافیت موقت تا 30 ماه از زمان طلاق یا فوت همسر می‌باشد.

شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت مادر کدامند؟

الف) مادر به سبب طلاق یا فوت همسر فاقد شوهر باشد.

ب) مشمول تنها فرزند ذکور بالای 18 سال برای مادر باشد.

اگر پدر 65 ساله یا بیمار فرزند اول خود را معاف کفالت کرده سپس آن فرزند به علت بیماری یا فوت شرایط نگهداری و سرپرستی پدر را از دست داده باشد فرزند دیگر وی هم می‌تواند درخواست کفالت نماید؟

بله- در صورت بیماری یا فوت فرد معاف شده می‌توان به درخواست فرزند دوم رسیدگی نمود.

آیا پدر 65 ساله یا بیمار می‌تواند فرزند خوانده خود را معاف کند؟

معافیت کفالت صرفا شامل تنها فرزند بالای 18 سال پدر می‌گردد اما چنانچه پدری فردی را از کودکی با سیر مراحل قانونی با اخذ شناسنامه به نام خود و عنوان فرزند خوانده خود انتخاب کرده باشد بر اساس شناسنامه می‌توان به ادعای معافیت کفالت فرزند خوانده رسیدگی نمود.

سن پدر برای معافیت فرزندش چند سال باید باشد؟

65 سال تمام

آیا در حین تحصیل می‌توان درخواست معافیت کفالت نمود؟

بله با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر رسیدگی به ادعای کفالت بلامانع است.

آیا هر فردی که تک فرزند ذکور خانواده باشد می‌تواند درخواست کفالت پدرش را نماید؟

خیر- بستگی به سن پدر و وضعیت جسمانی وی دارد.

مدت زمان معرفی برای آنکه فردی وارد غیبت نشود چند ماه است؟

افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل نموده و یا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می شوند پس از رسیدن به 18سالگی تمام ظرف شش ماه می بایست خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند.

شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت کدامند؟

الف) رسیدن به سن 18 سال تمام ب) نداشتن غیبت ج) یگانه و تنها مراقب بودن بالای 18 سال

مشمولی تقاضای معافیت کفالت را می‌نماید. درمعاینه پزشک اولیه بیمار تشخیص داده می‌شود. وضعیت وی چگونه خواهد بود؟

تقاضای کفالت وی بررسی و در صورت عدم صدور رای معافیت کفالت وضعیت وی از نظر پزشکی مورد معاینه قرار می‌گیرد.

مشمولی دارای کارت معافیت پزشکی می‌باشد در چه صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت نماید؟

در صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را نماید که صحت و سلامت کامل خود را به تایید شورای ویژه ابطال کارت رسانده باشد.

مشمولی دچار اضافه وزن می‌باشد در چه صورتی مشمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

چنانچه اضافه وزن وی در اثر بیماری غدد باشد در صورت تایید شورای پزشکی و نظریه تخصصی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.

مشمول دارای مدرک تحصیلی لیسانس می‌باشد با چه شماره چشمی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

چنانچه مجموع ضعف بینایی هر دو چشم بیش از ده دیوپتر باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم می‌باشد.