در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ مادری) شرط اصلی کدام است؟

مشمول می‌بایست فاقد دایی و خاله باشد و به عبارت دیگر دایی‌ها و خاله‌های مشمول فوت کرده باشند و مشمول تنها نوه ذکور بالای 18 سال محسوب گردد.

چنانچه مشمول متقضای دارای برادر، پسرعمه، پسرعمو، پسردایی یا پسرخاله بالای 18 سال دیگری باشد که بیمار است می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

در صورتی که نوه دیگری بالای 18 سال و به علت بیماری و به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به سرپرستی و نگهداری از پدربزرگ نباشد رسیدگی بلامانع خواهد بود.

در معافیت کفالت برای جد (پدربزرگ پدری) شرط اصلی کدام است؟

مشمول می‌بایست فاقد پدر، عمو و عمه باشد. به عبارتی دیگر پدر یا عمه‌ها یا عموها همگی بایستی فوت کرده باشند و مشمول هم تنها نوه ذکور بالای 18 سال باشد.

شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت کفالت جد (پدربزرگ) کدامند؟

الف) فرزندان جد فوت کرده باشند ب) مشمول تنها نوه ذکور بالای 18سال جد باشد

آیا وجود برادر ناتنی بالای 18 سال مانع استفاده معافیت برادر تنی وی می‌گردد؟

وجود برادر ناتنی مانع استفاده برادر تنی نمی‌گردد.

نوع و مدت معافیت کفالت برای برادر بیمار چگونه است؟

از نوع معافیت دائم کفالت و اعتبار آن در زمان صلح می‌باشد.

منظور از فاقد شغل بودن برادر چیست؟

یعنی اینکه شاغل به کار نبوده و منبع درآمدی از شغل نداشته و به عنوان بیکار محسوب گردد.

منظور از محجوریت فرزند برادر بیمار چیست؟

یعنی اینکه فرزند به علت بیماری قادر به سرپرستی از پدر نباشد.

شروط بهره‌مندی از معافیت کفالت برای برادر کبیر کدامند؟

الف) پدر برادر فوت کرده باشد. ب) برادر بیمار و نیازمند مراقبت باشد. ج) برادر بیمار فاقد همسر و فرزند سالم باشد. د) فاقد شغل باشد.

آیا مشمول برای معافیت برادر بیمار فاقد پدر و همسر و فرزند بایستی یگانه مراقب باشد؟

بله متقاضی معافیت می بایست به عنوان تنها برادر بالای 18 سال برای برادر بیمار بیمارش باشد.

در صورتی که پس از صدور رای کفالت در هیئت رسیدگی خواهر فوت نماید یا ازدواج نماید آیا معافیت برای برادر وی صادر می‌گردد؟

ملاک رسیدگی واجد شرایط بودن کفالت از زمان رسیدگی و صدور رای کفالت می‌باشد.

اگر سرپرستی خواهر فاقد پدر به سازمانهای خیریه و افراد خیر واگذار شده باشد آیا برادر می‌تواند درخواست معافیت کفالت خواهر را نماید؟

در صورتی که توانایی سرپرستی از خواهر را داشته و عملا سرپرستی از خواهر را به عهده بگیرد می‌تواند درخواست معافیت کفالت نماید.

در معافیت کفالت خواهر آیا برادر ناتنی نیز می‌تواند درخواست رسیدگی نماید؟

یر- فقط برادر تنی می‌تواند تقاضای معافیت کفالت خواهر را نماید.

در معافیت کفالت خواهر آیا سن ملاک رسیدگی است؟

خیر

شروط اصلی برای معافیت کفالت خواهر کدامند؟

الف) پدر فوت کرده باشد ب) مشمول تنها برادر بالای 18 سال او باشد ج) خواهر سرپرست دیگری غیر از مشمول نداشته باشد.