آیا مشمولانی که در داخل کشور در مقطع متوسطه فارغ التحصیل می شوند، حق تحصیل در خارج از کشور را دارند؟

خیر آنها به عنوان مقیم خارج از کشور محسوب نشده و مجاز به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نمی باشند.

آیا تحصیل در دوره های زبان در خارج از کشور برای ورود به دانشگاه در شمول معافیت تحصیلی قرار می گیرند؟

خیر به این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد.

چه کسانی میتوانند از معافیت تحصیلی دانش آموزی در خارج از کشور استفاده نمایند؟

فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشمولیت (ماه تولد 18 سال تمام) درمدارس ایرانی یا مدارس خارجی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش مشغول به تحصیل باشند.

سقف سنوات های مجاز تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی، به چه میزان می باشد؟

برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال وکارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

دانشجویانی که با اخراج ازتحصیل،به عنوان دارندگان مدرک معادل درمقطع پایین شناخته می شوند آیا مجاز به تحصیل در مقاطع بالاتر می باشند؟

خیر اینگونه مشمولان تا پایان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصیل نخواهند داشت.

آیا سربازان وظیفه ای که به خدمت اشتغال خدمت دارند جهت تحصیل دردانشگاه ها از خدمت ترخیص میشوند؟

درصورت قبولی اینگونه سربازان درمقطع کارشناسی وبالاترترخیص از خدمت صورت میگیرد و ترخیص برای ادامه تحصیل درمقاطع کاردانی مجاز نمی باشد.

آیا به دوره های فراگیر پیام نور،دوره های بین الملل در دانشگاه وپودمانی وسایرمقاطع تحصیلی بدون آزمون معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟

بلی درصورت تصویب شورای گسترش آموزش عالی امکان جذب بدون آزمون واحد آموزشی، تحصیل اینگونه افراد منعی نخواهد داشت.

مشمولان فارغ التحصیل از مقطع متوسطه تا چه زمان می توانند در دانشگاه پذیرفته وثبت نام نمایند؟

چنانچه حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان فارغ التحصیل شدن درمقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی در دانشگاه پذیرفته شوندمجازبه تحصیل خواهند بود.

و در صورت سپری شدن بیش از یکسال حق تحصیل نخواهند داشت منظور از پذیرفته شدن در دانشگاه قبولی قطعی یا ثبت نام در دانشگاه می باشد، بدیهی است زمان شرکت در آزمون های سراسری به منزله پذیرش تلقی نخواهد شد.

آیا دانشجویان انصرافی حق تحصیل مجدد را دارند؟

بلی. مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفا 1 بار می توانند از تحصیل انصراف و مجددا با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم ورود غیبت، می توانند به تحصیل ادامه دهند.آزمون مجدد و نزولی بودن تحصیل با این اوصاف فرقی نخواهد داشت، به شرط اینکه:

1: در مقطع قبلی فارغ التحصیل نشده باشد.

2: از زمان انصراف در مقطع اول بیش از یکسال نگذشته باشد.

آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟

خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و شروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

آیا دانش آموزان در مهلت یکساله معرفی پس از فراغت،اخراج، انصراف یا ترک تحصیل می توانند ادامه تحصیل دهند؟

اینگونه مشمولان می توانند بدون صدور معافیت تاپایان مهلت یکساله و پس از معرفی تا موعد اعزام خود ادامه تحصیل بدهند.

آیا دانش آموزانی که در ورود به سن مشمولیت در مقطع راهنمایی به تحصیل اشتغال دارند حق ادامه تحصیل خواهند داشت؟

بله درصورت پیوستگی تحصیلی حداکثر تاپایان 20 سالگی میتوانند تحصیل نمایند.

آیا برای بانوان جانباز نیز امتیازی در نظر گرفته شده است؟

بله هر فرد اناث که با حداقل 25 درصد جانبازی می تواند برای همسرش درخواست معافیت نماید.

آیا برای معافیت فرزند خوانده قانونی درصد جانبازی خاصی لازم می باشد؟

خیر صرف آنکه جانبازی و عدم توانایی جانباز در صاحب فرزند شدن به تایید بنیاد شهید رسیده باشد کفایت می کند.

آیا اگر درصد جانبازی جانباز بیش از 50 درصد، در حد معافیت 2 نفر قرار داشته باشد می توان علاوه بر فرزند خوانده یک برادر وی راهم از خدمت معاف کرد؟

خیر برای جانبازان فاقد فرزند صرفا یک نفر از خدمت معاف می گردد.