شرايط استفاده از تسهيلات خروج از كشور بدون سپردن وثيقه چيست؟

طبق آيين‌نامه ارائه تسهيلات نظام وظيفه بنياد ملي نخبگان (كليك كنيد) بايد اقدام شود.

آيا دانشجويان مقطع كارشناسي مي‌توانند از تسهيلات خروج از كشور بدون سپردن وثيقه استفاده نمايند؟

دانشجويان مقطع كارشناسي به شرط پويايي تحصيلي و ارائه نامه معاونت پژوهشي دانشگاه مبني بر اعتبار علمي كنفرانس يا همايش و ارائه مقاله مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

هرفرد چند بار مي‌تواند از تسهيلات بنياد براي خروج از كشور بدون سپردن وثيقه بهره‌مند شود؟

براي استفاده تسهيلات خروج از كشور بدون سپردن وثيقه، محدوديت تعداد وجود ندارد و هر فرد مي‌تواند با رعايت ضوابط آيين‌نامه تسهيلات نظام وظيفه، چندين بار از اين تسهيلات استفاده نمايد.

آيا پويايي تحصيلي براي خروج از كشور الزامي است؟

بلي – به ويژه داشتن معدل كل حداقل 17 (پس از اعمال ضريب) در آخرين مقطع تحصيلي (دانشجو يا دانش‌آموخته) براي استفاده از هر يك از تسهيلات نظام وظيفه بنياد ضروري است.

آيا بنياد تسهيلاتي براي خروج از كشور بدون سپردن وثيقه جهت ادامه تحصيل ارائه مي‌نمايد؟

بر اساس ضوابط حال حاضر، بنياد تسهيلات خروج از كشور بدون سپردن وثيقه جهت ادامه تحصيل ارائه نمي‌نمايد. اين تسهيلات صرفاً براي شركت در كنفرانس‌ها و همايش‌ها و ارائه مقاله و يا براي فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري ارائه مي‌شود.

من دانشجوي سال اول دكتري هستم و 2 سال از مقطع كارشناسي ارشدم گذشته است. شرايط من استفاده از بند دانش‌آموختگان برتر آيين‌نامه تسهيلات نظام وظيفه چگونه بايد باشد؟

از آنجايي كه قاعدتاً هنوز تز دكتري براي شما تعريف نشده است بايد معدل كل مقطع كارشناسي ارشد و نيز معدل كل مقطع دكتري‌تان حداقل 17 باشد و نيز دو مقاله مرتبط با پايان‌نامه كارشناسي ارشدتان ارائه نماييد كه حداقل در يكي از آن‌ها نفر اصلي بوده باشيد.

من مقاله دارم ولي معدلم كمتر از 17 است. آيا امكان مساعدتي وجود دارد؟

معدل با توجه به رشته و دانشگاه محل تحصيل داراي ضريب مي‌باشد كه اين ضريب از دفاتر بنياد قابل استعلام است. (حداكثر ضريب 1.06 است) در صورتي كه معدل شما با ضريب 17 يا بيشتر باشد مشكلي جهت اقدام وجود ندارد. در صورتي كه پس از اعمال ضريب، معدل به‌دست آمده، بيش از يك دهم نمره با حد نصاب فاصله داشته باشد، به هيچ وجه امكان طرح درخواست وجود ندارد.

چه مقاله‌اي براي استفاده از بند دانش‌آموختگان برتر آيين‌نامه تسهيلات نظام وظيفه (طرح جایگزین خدمت سربازی) مورد تأييد است؟

به طور معمول براي افرادي كه در رشته هاي فني ، پزشكي و علوم پايه تحصيل نموده‌اند مجلات با نمايه معتبر بين‌المللي مورد پذيرش كميته قرار مي‌گيرد. براي رشته‌هاي علوم انساني و هنر، مجلات داراي نمايه علمي-پژوهشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مورد نظر كميته خواهد بود. تنها مقالاتي كه مرتبط با پايان‌نامه باشند، مورد تأييد قرار مي‌گيرند. كيفيت و اعتبار مقالات توسط كميته مورد بررسي قرار گرفته و صرف دارا بودن نمايه بين‌المللي مجله، موجب تأييد براي اخذ تسهيلات نمي‌شود.

من دانشجوي خارج از كشور هستم و به ايران نيز تردد زيادي دارم. آيا امكان اخذ پروژه جايگزين خدمت سربازي را دارم؟

خير - براي دانشجويان خارج از كشور پروژه‌اي از سوي ستاد كل نخبگان نيروهاي مسلح تعريف نمي‌شود هر چند كه تردد زيادي هم داشته باشند.

من دانشجوي خارج از كشور هستم و به ايران نيز تردد زيادي دارم. آيا امكان اخذ پروژه جايگزين خدمت سربازي را دارم؟

خير - براي دانشجويان خارج از كشور پروژه‌اي از سوي ستاد كل نخبگان نيروهاي مسلح تعريف نمي‌شود هر چند كه تردد زيادي هم داشته باشند.

من استاد راهنما و پايان نامه نداشته‌ام. براي استفاده از بند 10 آيين‌نامه تسهيلات نظام وظيفه، توصيه‌نامه‌ها به چه صورت بايد باشد؟

توصيه‌نامه‌ها بايد از دو عضو هيأت علمي دانشگاه محل تحصيل شما اخذ گردد. يكي از اساتيد بايد ارتباط مقالات با كارهاي پژوهشي شما را تأييد نمايد.

من دانشجو هستم ولي در حال حاضر استاد راهنما ندارم. آيا نيازي هست كه فرم موافقت‌نامه استاد راهنما را تكميل نمايم؟

بلي - بخش مربوط به امضاي استاد راهنما بايد توسط مدير گروه تكميل فرماييد كه نداشتن استاد راهنما را ذكر و تأييد فرمايند.

قالب توصيه‌نامه‌هاي ذكر شده براي استفاده از بند دانش‌آموختگان برتر آيين‌نامه تسهيلات نظام وظيفه (طرح جایگزین خدمت سربازی) به چه صورت بايد باشد؟

1- در توصيه نامه استاد راهنما، (علاوه بر اظهار نظر درخصوص عملكرد آموزشي و پژوهشي متقاضي) نام استاد راهنماي دوم و اساتيد مشاور به همراه عنوان پايان نامه و مقالات مستخرج از پايان نامه ذكر شود.

2- توصيه نامه اساتيد بايد در سربرگ دانشگاه نوشته شده و با مهر و امضاي مدير گروه يا رييس دانشكده به تاييد رسيده باشدو شايان ذكر است كه اين تاييد، به معناي تاييد مطالب قيد شده نبوده و صرفا امضا و عنوان استد مربوطه تاييد گردد.

3- بر اساس« آيين نامه ارائه تسهيلات خدمت نظام وظيفه بنياد ملي نخبگان»(كليك كنيد)، رتبه علمي استاد معرفي كننده دوم(به غير از استاد راهنما) براي دانش آموختگان و دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد كه بيش از دوسال از فارغ التحصيلشان از مقطع كارشناسي گذشته است بايد حداقل «دانشيار» و براي دانش آموختگان و دانشجويان مقطع دكتري تخصصي كه بيش از دو سال از فارغ التحصيلشان از مقطع كارشناسي ارشد گذشته است«استاد» باشد. لذا بايد در توصيه نامه استاد دوم، رتبه علمي ايشان حتما ذكر شود.

4- در مراكزعلمي كه استادي با رتبه علمي تعيين شده در آيين نامه، به عنوان عضو هيات علمي در آن مركز فعاليت نمي نمايد، ضمن تاييد اين مطلب توسط مدير گروه يا رييس دانشكده، توصيه نامه از ديگر اساتيد اخذ شود.

5- در رشته هايي مانند رياضي كه عموماً نام نويسندگان مقاله به ترتيب حروف الفبا ذكر مي شود، بايد ترتيب حقيقي نويسندگان مقالات نيز، در توصيه نامه استاد راهنما ذكر شود.

آيا كپي مدارك براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفه (طرح جایگزین خدمت سربازی) قابل قبول است؟

خير - تمامي مداركي كه براي اين تسهيلات از شما خواسته شده بايد اصل باشند. (گواهي‌هاي معدل، توصيه‌نامه‌ها و ...) اما در صورتي كه معدل‌تان از سامانه سوابق دانشگاهي شما قابل دريافت باشد مي‌توانيد با مراجعه به يكي از دفاتر بنياد در استان‌ها يا دفتر بنياد در دانشگاه‌هاي صنعتي شريف و علوم پزشكي تهران و يا دفتر معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنياد به نشاني: تهران – خيابان كريم‌خان زند – خيابان استاد نجات‌الهي – پلاك 17 – معاونت فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان، با ورود به سامانه مزبور، پرينت آن را تهيه و با تأييد كارشناس بنياد،‌ به جاي گواهي معدل ارائه نماييد.

من افتخاراتي مانند مدال المپياد يا رتبه برتر كنكور و جشنواره و ... ندارم. آيا امكان استفاده از تسهيلات نظام وظيفه را دارم؟

شما مي‌توانيد بند 10 آيين‌نامه تسهيلات نظام وظيفه را بر اساس معدل و مقاله مطالعه فرماييد و در صورت داشتن شرايط آن بند، درخواست خود را ارائه نماييد.

صفحه1 از2